AKTUALITY

Vážení vlastníci, vážení užívatelia bytov v Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Tepliciach,

do Vašich schránok Vám bolo doručené tlačivo na odpočet bytových pomerových meračov spotreby teplej a studenej vody. Prosíme Vás o jeho vyplnenie, na jeho základe Vám bude vyhotovené vyúčtovanie služieb spojených s prevádzkou a údržbou bytových a nebytových priestorov.

 Odpočet vodomerov vykonajte v termíne

od 1. 1. 2021 do 6. 1. 2021.

Vyplnené tlačivo môžete doručiť do 15. 1. 2021 doschránky domového dôverníka alebo do schránky Bytového družstva alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tlačivo Odpočet vody nájdete aj na našom webe v sekcii Na stiahnutie.

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný zdravý nový rok 2021!
17.12.2020, Bytové družstvo Trenčianske Teplice

 

Mimoriadny oznam pre zákazníkov káblovej televízie v Trenčianskych Tepliciach

Oznamujeme zákazníkom káblovej televízie spoločnosti DTR, s.r.o., že porucha v Trenčianskych Tepliciach je odstránená a príjem českých televíznych programov je OBNOVENÝ.

V Trenčianskych Tepliciach, 16. 12. 2020, DTR, s.r.o.

 

Oznam správcu

Vážení vlastníci a partneri,
oznamujeme Vám, že Bytové družstvo Trenčianske Teplice od 14.12.2020 funguje v OBMEDZENOM REŽIME.

Odporúčame Vám, aby ste využili telefonickú a mailovú komunikáciu. V prípadne nutnosti si osobné stretnutia dohodnite vopred telefonicky. K dispozícii sme Vám počas stránkových hodín.

Použite prosím nasledovné kontakty:

- telefonicky 032 655 2136 alebo
- e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V Trenčianskych Tepliciach, 14.12.2020, Ing. Izabela Medovarská, riaditeľka BD

 

Oznam o zmene poplatkov

Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o., že uznesením Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20. 8. 2020 a s platnosťou od 1. 9. 2020 došlo k úprave mesačného poplatku na 6,20 (pôvodne 5,50 €). Valné zhromaždenie pristúpilo k tomuto kroku z dôvodu zvýšenia nákladov na retransmisiu a licencie jednotlivých vysielateľov.

 

Zmeny vysielacích frekvencií káblovej televízie DTR, s.r.o.

Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach, že TV vysielanie mení dňa 04.06.2020 svoje vysielacie frekvencie. Preto je potrebné, aby ste si preladili svoje prijímače. Vzniknuté zmeny sú spôsobené preladením vysielača Trenčín - Nad Oborou (Trenčianska Závada).

Parametre ladenia programov a kompletnú programovú skladbu nájdete v zozname programov

V prípade záujmu o vyladenie programov vo Vašom prijímači za poplatok 10 Eur, môžete svoje požiadavky nahlasovať na tel. čísle 0944 314 514.

 

Kontakty na zamestnacov Bytového družstva:

Využite prosím nasledovné kontakty:
nahlasovanie porúch p. Kováčiková 0948 397 292
potvrdenia, platby, prevody bytov p. Štolúnová 0948 224 632
nahlasovanie porúch káblovej televízie p. Jurinová 0944 314 514
mailová komunikácia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Telefónne čísla na havarijnú službu:
kanalizácie p. Vranák 0903 457 792
výťahy p. Pagáč 0905 528 717
výťahy p. Šindler 0850 123 724
výťahy firma OTIS 0905 970 194
    0800 131 415
elektrikári - poruchy   0850 111 555
vodárne - poruchy   0800 606 162

 

06.04.2020
Nájdete nás aj na Facebooku!

23.03.2020

Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorým zabezpečujú služby upratovania spoločnosti DeLu Group s.r.o., HB Cleaning, s.r.o. a HB Cleaning SK s.r.o., že  vzhľadom na aktuálnu situáciu pristúpili po dohode s domovými dôverníkmi k nasledovnému opatreniu:

Klasické upratovanie 1x týždenne bude nahradené za nezmenenú cenu dezinfekciou dotykových plôch 1x týždenne v celom vchode (vypínače, kľučky na oknách, madlá na zábradlí, kľučky na výťahoch, vypínače vo výťahoch, schránky, zvonce, kľučky na vchodových a prechodových dverách a pod.).

V prípade otázok bližšie informácie na tel.č. 0902 075 606 (p. Musitz, konateľ spoločnosti)

 

10.03.2020
Vedenie Bytového družstva Trenčianske Teplice prijalo nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

 

10.03.2020 Domové schôdze sa RUŠIA (z dôvodu vydania pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo OLP/2405/84443). O nových termínoch konania schôdzí budeme včas informovať.

Pozývame vlastníkov bytov a nebytových priestorov  na domovú schôdzu:
Štvrť SNP 684/87-89 Trenčianske Teplice, schôdza sa koná 12.03.2020 o 17.00h v zasadačke Bytového družstva Tr. Teplice,
Štvrť SNP 135/35 Trenčianske Teplice, schôdza sa koná 16.03.2020 o 16.30h v zasadačke Bytového družstva Tr.Teplice.
Ak sa na schôdzi nemôžete osobne zúčastniť, môžete splnomocniť na účasť inú osobu úradne overeným splmomocnením: VZOR splnomocnenia

 

26.2.2020 Vážení vlasníci bytov a nebytových priestorov v správe Bytového družstva Trenčianske Teplice (BDTT). V mesiaci marec BDTT začína s organizovaním domových schôdzí. Jedným z prerokovávaných bodov bude schválenie Zmluvy o výkone správy a Domového poriadku. Vaše pripomienky uvítame na domovej schôdzi.

 

20.1.2020. PBD otvára výberové konanie na riaditeľa BD. Požiadavky sú uvedené v prílohe. Záujemcovia môžu zaslať svoj životopis na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

20.1.2020: Riadením  Bytového družstva bola poverená členka Predstavenstva Ing. Izabela Medovarská, PhD., na základe uznesenia Predstavenstva zo dňa 16.1.2020. Týmto uznesením reagovalo PBD na skončenie pracovného pomeru riaditeľa.

 

27.12.2019 Zmeny programovej štruktúry káblovej televízie DTR, s.r.o.:
Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach, že od 27.12.2019 došlo k zmene programovej štruktúry:
Spoločnosť zaraďuje do vysielania programy Boomerang, Cartoon Network, Filmbox a Arena Sport 1.
Uvedené programy nahrádzajú programy Minimax, Sport1 a Sport2.
Zmena programov pre Trenčiansku Teplú bude realizovaná tak, aby nové programy plynule nabehli od 01.01.2020. Parametre ladenia programov a kompletnú programovú skladbu nájdete v zozname programov.

 

4.11.2019 Predstavenstvo Bytového družstva Trenčianske Teplice vymenovalo do funkcie riaditeľa Ing. Dušana Valoviča. Funkcie sa ujme 5.11.2019.

 

6.10.2019  - Vyhlásenie predsedu predstavenstva v súvislosti s odvolaním riaditeľa
PDF súbor na stiahnute: Vyhlásenie predsedu predstavenstva v súvislosti s odvolaním riaditeľa

 

1.10.2019  - Od 1.10.2019 prebieha výberové konanie na riaditeľa.
Viac informácií na  https://www.profesia.sk/praca/bytove-druzstvo-trencianske-teplice/O2914886

 

21.6.2019 - Konalo sa Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Trenčianske Teplice

 

Bytové družstvo Trenčianske Teplice
Štvrť SNP 63
914 51 Trenčianske Teplice

IČO:     00587982
DIČ:     2021254312
IČ DPH: SK2021254312

Telefón:   032/6552136

 

riaditeľka BD
  Ing. Izabela Medovarská, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   tel.:   0908 998436
               

predseda predstavenstva BD

 

Ing. Marta Takáčová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

podpredseda predstavenstva BD

 

Ing. Vladimir Ondruš

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

člen predstavenstva BD

 

Ing. Izabela Medovarská, Ph.D.

 

 

 

 

 

člen predstavenstva BD

 

Patrícia Kyselica

 

 

 

 

 

člen predstavenstva BD

 

Peter Vykopal

 

 

 

 

 

predseda kontrolnej komisie BD

 

Mgr. Eva Unčíková 

 

 

 

 

 

člen kontrolnej komisie BD

 

Viola Takáčová

 

 

 

 

 

člen kontrolnej komisie BD

 

Zdenko Kadlec

 

 

 

 

 

 

sekretariát:

 

 

Ing. Emília Jurinová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

tel.:

  0944 314 514

predpis nájmu, ročné  vyúčtovanie:

 

Ing. Eva Štolúnová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel.:

 

0948 224 632

údržba, opravy bytového fondu: 

 

Judita Kováčiková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel:

 

0948 397 292

učtáreň:

 

Ing. Petra Lysáková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel:

 

0911 438 835

               
 
Telefónne čísla na Havarijnú službu
 
     
kanalizácie p.Vranák 0903 457 792
výťahy p.Pagáč 0905 528 717
výťahy p.Šindler 0850 123 724
výťahy firma OTIS 0800 13 14 15
    0905 970 194
Elektrikári - poruchy   0850 111 555
     
Vodárne - poruchy   0800 606 162
Nahlasovanie porúch káblovej televízie, DTR   0944 314 514