AKTUALITY

OZNAM

Členom Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Trenčianske Teplice
Členom Bytového družstva Trenčianske Teplice

o vyhotovení zápisnice k Zhromaždeniu delegátov 2020

Vážené dámy, Vážení páni,

V dňoch 14.-15.12.2020 sa konalo Zhromaždenie delegátov formou písomného hlasovania.
Otváranie hlasovacích lístkov a vypracovanie zápisnice sa pre pandemickú situáciu uskutočnilo 16.2.2021 za účasti zapisovateľky zápisnice - Ing. Jurinovej, overovateľov zápisnice Ing. Križkovej a p. Bajtgovského a za mojej účasti.

K 16.12.2020 bolo doručených 19 hlasovacích lístkov z celkového počtu 20.
Všetky návrhy uznesení bolo schválené.
Pripomienky jednotlivých delegátov budú spracované a stanovisko k nim bude predložené na najbližšom Zhromaždení delegátov, o ktorého termíne Vás budeme včas informovať.

Originál zápisnice vrátane hlasovacích lístkov je k nahliadnutiu na BD. Za týmto účelom je potrebné vopred si dohodnúť stretnutie telefonicky alebo e-mailom. Sken zápisnice posielame aj e-mailom, v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za Vašu účasť a ostávame naďalej k dispozícii.

V Trenčianskych Tepliciach, 16.2.2021, Ing. Marta Takáčová, predseda predstavenstva

 

 OZNAM

o distribúcii košíčkov na kuchynský bioodpad

Vážení vlastníci a užívatelia bytov a NP v Trenčianskych Tepliciach,

V nadväznosti na oznam Mesta Trenčianske Teplice „Nezabudnite si prísť pre svoj košíček!“ Vám oznamujeme, že distribúcia košíčkov prostredníctvom domových dôverníkov sa týka nasledujúcich bytových domov:

Štvrť SNP 122/ 5
Štvrť SNP 124/ 7
Štvrť SNP 128/ 14
Štvrť SNP 131/ 18
Štvrť SNP 131/ 19
Štvrť SNP 132/ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Štvrť SNP 134/ 34
Štvrť SNP 135/ 35
Štvrť SNP 142
Štvrť SNP 145
Štvrť SNP 680/ 77
Štvrť SNP 680/ 79, 80
Štvrť SNP 684/ 88, 87, 89
ŠROBÁROVA 187

Obyvateľov bytových domov Štvrť SNP 124/8, Štvrť SNP 126/12, Štvrť SNP 132/21, 22, 23, 24, Štvrť SNP 143, Štvrť SNP 680/78, Štvrť SNP 682/83,84, Štvrť SNP 683/85,86 prosíme, aby sa riadili podľa pokynov Mesta.

V prípade nejasností neváhajte a kontaktujte nás na 0944 314 514.

V Trenčianskych Tepliciach, 14.2.2021

 

Oznam správcu

Vážení vlastníci a partneri,
oznamujeme Vám, že Bytové družstvo Trenčianske Teplice od 14.12.2020 funguje v OBMEDZENOM REŽIME.

Odporúčame Vám, aby ste využili telefonickú a mailovú komunikáciu. V prípadne nutnosti si osobné stretnutia dohodnite vopred telefonicky. K dispozícii sme Vám počas stránkových hodín.

Použite prosím nasledovné kontakty:

- telefonicky 032 655 2136 alebo
- e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V Trenčianskych Tepliciach, 14.12.2020, Ing. Izabela Medovarská, riaditeľka BD

 

Oznam o zmene poplatkov

Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o., že uznesením Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20. 8. 2020 a s platnosťou od 1. 9. 2020 došlo k úprave mesačného poplatku na 6,20 (pôvodne 5,50 €). Valné zhromaždenie pristúpilo k tomuto kroku z dôvodu zvýšenia nákladov na retransmisiu a licencie jednotlivých vysielateľov.

 

Zmeny vysielacích frekvencií káblovej televízie DTR, s.r.o.

Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach, že TV vysielanie mení dňa 04.06.2020 svoje vysielacie frekvencie. Preto je potrebné, aby ste si preladili svoje prijímače. Vzniknuté zmeny sú spôsobené preladením vysielača Trenčín - Nad Oborou (Trenčianska Závada).

Parametre ladenia programov a kompletnú programovú skladbu nájdete v zozname programov

V prípade záujmu o vyladenie programov vo Vašom prijímači za poplatok 10 Eur, môžete svoje požiadavky nahlasovať na tel. čísle 0944 314 514.

 

Kontakty na zamestnacov Bytového družstva:

Využite prosím nasledovné kontakty:
nahlasovanie porúch p. Kováčiková 0948 397 292
potvrdenia, platby, prevody bytov p. Štolúnová 0948 224 632
nahlasovanie porúch káblovej televízie p. Jurinová 0944 314 514
mailová komunikácia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Telefónne čísla na havarijnú službu:
kanalizácie p. Vranák 0903 457 792
výťahy p. Pagáč 0905 528 717
výťahy p. Šindler 0850 123 724
výťahy firma OTIS 0905 970 194
    0800 131 415
elektrikári - poruchy   0850 111 555
vodárne - poruchy   0800 606 162

 

06.04.2020
Nájdete nás aj na Facebooku!

10.03.2020
Vedenie Bytového družstva Trenčianske Teplice prijalo nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

10.03.2020 Domové schôdze sa RUŠIA (z dôvodu vydania pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo OLP/2405/84443). O nových termínoch konania schôdzí budeme včas informovať.

Pozývame vlastníkov bytov a nebytových priestorov  na domovú schôdzu:
Štvrť SNP 684/87-89 Trenčianske Teplice, schôdza sa koná 12.03.2020 o 17.00h v zasadačke Bytového družstva Tr. Teplice,
Štvrť SNP 135/35 Trenčianske Teplice, schôdza sa koná 16.03.2020 o 16.30h v zasadačke Bytového družstva Tr.Teplice.
Ak sa na schôdzi nemôžete osobne zúčastniť, môžete splnomocniť na účasť inú osobu úradne overeným splmomocnením: VZOR splnomocnenia

26.2.2020 Vážení vlasníci bytov a nebytových priestorov v správe Bytového družstva Trenčianske Teplice (BDTT). V mesiaci marec BDTT začína s organizovaním domových schôdzí. Jedným z prerokovávaných bodov bude schválenie Zmluvy o výkone správy a Domového poriadku. Vaše pripomienky uvítame na domovej schôdzi.

27.12.2019 Zmeny programovej štruktúry káblovej televízie DTR, s.r.o.:
Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach, že od 27.12.2019 došlo k zmene programovej štruktúry:
Spoločnosť zaraďuje do vysielania programy Boomerang, Cartoon Network, Filmbox a Arena Sport 1.
Uvedené programy nahrádzajú programy Minimax, Sport1 a Sport2.
Zmena programov pre Trenčiansku Teplú bude realizovaná tak, aby nové programy plynule nabehli od 01.01.2020. Parametre ladenia programov a kompletnú programovú skladbu nájdete v zozname programov.

 

 

Bytové družstvo Trenčianske Teplice
Štvrť SNP 63
914 51 Trenčianske Teplice

IČO:     00587982
DIČ:     2021254312
IČ DPH: SK2021254312

Telefón:   032/6552136

 

riaditeľka BD
  Ing. Izabela Medovarská, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   tel.:   0908 998436
               

predseda predstavenstva BD

 

Ing. Marta Takáčová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

podpredseda predstavenstva BD

 

Ing. Vladimir Ondruš

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

člen predstavenstva BD

 

Ing. Izabela Medovarská, Ph.D.

 

 

 

 

 

člen predstavenstva BD

 

Patrícia Kyselica

 

 

 

 

 

člen predstavenstva BD

 

Peter Vykopal

 

 

 

 

 

predseda kontrolnej komisie BD

 

Mgr. Eva Unčíková 

 

 

 

 

 

člen kontrolnej komisie BD

 

Viola Takáčová

 

 

 

 

 

člen kontrolnej komisie BD

 

Zdenko Kadlec

 

 

 

 

 

 

sekretariát:

 

 

Ing. Emília Jurinová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

tel.:

  0944 314 514

predpis nájmu, ročné  vyúčtovanie:

 

Ing. Eva Štolúnová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel.:

 

0948 224 632

údržba, opravy bytového fondu: 

 

Judita Kováčiková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel:

 

0948 397 292

učtáreň:

 

Ing. Petra Lysáková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

tel:

 

0911 438 835

               
 
Telefónne čísla na Havarijnú službu
 
     
kanalizácie p.Vranák 0903 457 792
výťahy p.Pagáč 0905 528 717
výťahy p.Šindler 0850 123 724
výťahy firma OTIS 0800 13 14 15
    0905 970 194
Elektrikári - poruchy   0850 111 555
     
Vodárne - poruchy   0800 606 162
Nahlasovanie porúch káblovej televízie, DTR   0944 314 514