AKTUALITY

 

Oznam o zmene poplatkov

Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o., že uznesením Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20. 8. 2020 a s platnosťou od 1. 9. 2020 došlo k úprave mesačného poplatku na 6,20 (pôvodne 5,50 €). Valné zhromaždenie pristúpilo k tomuto kroku z dôvodu zvýšenia nákladov na retransmisiu a licencie jednotlivých vysielateľov.

 

Zmeny vysielacích frekvencií káblovej televízie DTR, s.r.o.

Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach, že TV vysielanie mení dňa 04.06.2020 svoje vysielacie frekvencie. Preto je potrebné, aby ste si preladili svoje prijímače. Vzniknuté zmeny sú spôsobené preladením vysielača Trenčín - Nad Oborou (Trenčianska Závada).

Parametre ladenia programov a kompletnú programovú skladbu nájdete v zozname programov

V prípade záujmu o vyladenie programov vo Vašom prijímači za poplatok 10 Eur, môžete svoje požiadavky nahlasovať na tel. čísle 0944 314 514.

 

Kontakty na zamestnacov Bytového družstva:

Využite prosím nasledovné kontakty:
nahlasovanie porúch p. Kováčiková 0948 397 292
potvrdenia, platby, prevody bytov p. Štolúnová 0948 224 632
nahlasovanie porúch káblovej televízie p. Jurinová 0944 314 514
mailová komunikácia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     
Telefónne čísla na havarijnú službu:
kanalizácie p. Vranák 0903 457 792
výťahy p. Pagáč 0905 528 717
výťahy p. Šindler 0850 123 724
výťahy firma OTIS 0905 970 194
    0800 131 415
elektrikári - poruchy   0850 111 555
vodárne - poruchy   0800 606 162

 

06.04.2020
Nájdete nás aj na Facebooku!

23.03.2020

Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorým zabezpečujú služby upratovania spoločnosti DeLu Group s.r.o., HB Cleaning, s.r.o. a HB Cleaning SK s.r.o., že  vzhľadom na aktuálnu situáciu pristúpili po dohode s domovými dôverníkmi k nasledovnému opatreniu:

Klasické upratovanie 1x týždenne bude nahradené za nezmenenú cenu dezinfekciou dotykových plôch 1x týždenne v celom vchode (vypínače, kľučky na oknách, madlá na zábradlí, kľučky na výťahoch, vypínače vo výťahoch, schránky, zvonce, kľučky na vchodových a prechodových dverách a pod.).

V prípade otázok bližšie informácie na tel.č. 0902 075 606 (p. Musitz, konateľ spoločnosti)

 

10.03.2020
Vedenie Bytového družstva Trenčianske Teplice prijalo nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

 

10.03.2020 Domové schôdze sa RUŠIA (z dôvodu vydania pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo OLP/2405/84443). O nových termínoch konania schôdzí budeme včas informovať.

Pozývame vlastníkov bytov a nebytových priestorov  na domovú schôdzu:
Štvrť SNP 684/87-89 Trenčianske Teplice, schôdza sa koná 12.03.2020 o 17.00h v zasadačke Bytového družstva Tr. Teplice,
Štvrť SNP 135/35 Trenčianske Teplice, schôdza sa koná 16.03.2020 o 16.30h v zasadačke Bytového družstva Tr.Teplice.
Ak sa na schôdzi nemôžete osobne zúčastniť, môžete splnomocniť na účasť inú osobu úradne overeným splmomocnením: VZOR splnomocnenia

 

26.2.2020 Vážení vlasníci bytov a nebytových priestorov v správe Bytového družstva Trenčianske Teplice (BDTT). V mesiaci marec BDTT začína s organizovaním domových schôdzí. Jedným z prerokovávaných bodov bude schválenie Zmluvy o výkone správy a Domového poriadku. Vaše pripomienky uvítame na domovej schôdzi.

 

20.1.2020. PBD otvára výberové konanie na riaditeľa BD. Požiadavky sú uvedené v prílohe. Záujemcovia môžu zaslať svoj životopis na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

20.1.2020: Riadením  Bytového družstva bola poverená členka Predstavenstva Ing. Izabela Medovarská, PhD., na základe uznesenia Predstavenstva zo dňa 16.1.2020. Týmto uznesením reagovalo PBD na skončenie pracovného pomeru riaditeľa.

 

27.12.2019 Zmeny programovej štruktúry káblovej televízie DTR, s.r.o.:
Oznamujeme zákazníkom DTR, s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach, že od 27.12.2019 došlo k zmene programovej štruktúry:
Spoločnosť zaraďuje do vysielania programy Boomerang, Cartoon Network, Filmbox a Arena Sport 1.
Uvedené programy nahrádzajú programy Minimax, Sport1 a Sport2.
Zmena programov pre Trenčiansku Teplú bude realizovaná tak, aby nové programy plynule nabehli od 01.01.2020. Parametre ladenia programov a kompletnú programovú skladbu nájdete v zozname programov.

 

4.11.2019 Predstavenstvo Bytového družstva Trenčianske Teplice vymenovalo do funkcie riaditeľa Ing. Dušana Valoviča. Funkcie sa ujme 5.11.2019.

 

6.10.2019  - Vyhlásenie predsedu predstavenstva v súvislosti s odvolaním riaditeľa
PDF súbor na stiahnute: Vyhlásenie predsedu predstavenstva v súvislosti s odvolaním riaditeľa

 

1.10.2019  - Od 1.10.2019 prebieha výberové konanie na riaditeľa.
Viac informácií na  https://www.profesia.sk/praca/bytove-druzstvo-trencianske-teplice/O2914886

 

21.6.2019 - Konalo sa Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Trenčianske Teplice